Produkter

Vadstena Färg tillverkar två huvudtyper av handstruken färg, den klassiska slamfärgen och en modernare slamfärg där ingredienser och tillverkning anpassats för optimal prestanda. Vi tillverkar även färg utvecklad speciellt avsedd för sprutmålning. Färgen finns i kulörerna röd, svart och grå.

Påväxt är ett problem som har ökat i och med att vi har blötare somrar och längre perioder av varmare och fuktigare höstar och vintrar. Vår färg har förstärkts med antimögelmedel för att motverka mögel och påväxt av alger.

Våra moderna klassiker
Våra nya färger, moderna klassiker, kokas efter unika recept där ingredienser och tillverkning anpassats för optimal prestanda och dessutom förstärkts med ett inkapslat antimögelmedel för längre hållbarhet.

Läs mer

Våra klassiska färger 
Den klassiska färgen tillverkas enligt traditionellt recept förstärkt med linolja och ett enklare antimögelmedel. Vi tillverkar den klassiska rödfärgen med miljövänliga och specialanpassade ingredienser och metoder.

Läs mer

Vår sprutfärg 
Sprutfärgen tillverkas enligt traditionellt recept förstärkt med linolja och antimögelmedel. Vi tillverkar sprutfärgen med miljövänliga och specialanpassade ingredienser och metoder.  Vi tillverkar Svensk Rödfärg Sprutfärg i 50- respektive 100-liters emballage.

Läs mer


Rödfärg är en vattenburen täckande färg som ger en matt yta. Den passar bäst på ohyvlat virke samt ytor tidigare målat med slamfärg. Färgen är lätt att stryka, enkel att underhålla och har lång livslängd. I takt med att färgen åldras försvagas bindemedlet och till slut sitter pigment-kornen så löst fästa på ytan att du enkelt kan borsta ner dem och måla nytt utan att röra vid en skrapa. Att pigmentet släpper korn för korn gör också att fasaden åldras med behag, utan att flagna och bli ful. Det är viktigt att färglagret hinner åldras, målar man om för tidigt blir lagren för tjocka med risk för flagning.

Färgen bildar inte något tätt skikt, därför kan träet fortfarande andas. Den släpper in väta, men tillåter den lika snabbt att dunsta igen. Detta, i kombination med färgens kemiska innehåll minimerar risken för röta.