Målningstips

Rödfärg  tillverkad av Vadstena Färg är bäst lämpad att användas på ett nytt virke eller på tidigare slamfärgade/rödfärgade ytor. Färgen fäster inte bra på hyvlade ytor eller ytor som har varit målade med andra färger, även om lång tid förflutit sedan målning skett.

Användningsområde:
Utomhusfärg för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare slamfärgade ytor.

Måla på nytt virke:
Grunda med slamfärg som förtunnats med ca 10% vatten (dvs ca 1 liter vatten per burk). Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med förtunnad färg. Måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls.

Måla om på tidigare slamfärgade ytor:
Borsta fasaden ren från smuts och ta bort löst sittande material med piassavakvast och stålborste. Var noggrann. Ta bort damm med en mjuk borste, använd munskydd. Avsluta med att skölja med trädgårdsslang. Var noga med att fasaden är helt torr innan målning. Måla med färg som förtunnats med ca 10% vatten. Måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls.

Tips för att få ett bra resultat:
Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast. Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5 grader C eller på solheta ytor eller direkt solljus. Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel.

Måla med rödfärgspensel eller plafondpensel. Arbeta in färgen i tunt skikt annars riskerar du sk krackelering. Måla uppifrån och ned. På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen “smita” vid första målningen. Dessa ytor kan man rugga upp med ett grovt sandpapper. Om flagning uppstår borsta bort löst material och måla om med slamfärg som förtunnats med ca 10% vatten. Penslar rengörs i vatten.

Torktid: ca 1 timme vid 20 grader C. Färgen är vattenbaserad och bör användas inom ca 1 år. Förvaras frostfritt.