Historia

Rödfärg är en slamfärg, som är en av Sveriges äldsta och mest använda färgtyper. Den väcker tankar och minnen hos de flesta. Det är inte så konstigt eftersom färgens historia går tillbaka till 1500-talet. Därför har det också hunnit bli Sveriges mest beprövade fasadfärg. Idag är den ett lika naturligt val till såväl nybyggda villor som till gårdar, sommartorp och sjöbodar.

Med ny teknik har vi ersatt den klassiska slamfärgens pigment med syntetiska pigment. Allt för att värna om naturen och dig som målar.

Pigmentet, som är producerat av återvunnet material, behandlas kemiskt för att säkerställa en jämn hög kvalitet utan kulörskillnad. De vanligaste pigmenten är restprodukter från gruvdrift eller producerat av återvunnet material.

Slamfärger kan påverkas av solljuset, särskilt röda färger är känsliga. Vår rödfärg håller dock sin kulör år efter år så du slipper måla om ditt hus lika ofta.

Fördelar med syntetiskt pigment
Det innehåller inga ämnen som är onödiga eller farliga. Pigmentet består av 99% järnoxid som är den färgande beståndsdelen och innehåller inga farliga tungmetaller såsom bly som saknar funktion i färgen.

Färgens innehåll och proportioner kan istället anpassas för optimal prestanda och konsistens. Vi kan därför tillsätta ingredienser med ett specifikt syfte istället för att få med oönskade ingredienser.

Mängden kiselsyra och kalk som har väsentligt fler nackdelar än fördelar kan istället optimeras för ökad livslängd för såväl färg som sprututrustning.

Pigmentet är känt för sin enastående färgstabilitet, utmärkta ljusbeständighet, väderstabilitet och kemiska resistens.